Mieszkając w największym mieście w zachodniopomorskim jakim jest Szczecin zaledwie 5 miesięcy, dostrzegłem pewne rażące wady tego miasta.